Näe ja koe GEOKOHTEET Matinmäen drumliinikilpi

Koe valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma

Matinmäen ja lähialueen drumliinit ovat syntyneet mannerjäätikön pohjaosassa kulkeutuneen kiviaineksen kerrostuessa alustan kalliokohoumien taakse jään liikkeen suuntaisiksi selänteiksi. Termi drumliinikilpi viittaa siihen, että Matinmäen selänneryhmällä on yhteinen leveä kalliosydän. Kaakon suunnassa Matinmäen drumliinikilpi rajautuu Vitjasenjärven murroslaaksoon. Drumliinikilvellä tehtyjen luotausten perusteella moreenin paksuus on selänteiden kohdalla 10-25 m. Alueen drumliineille ovat ominaisia myös niiden pinnalla yleisesti esiintyvät fluting-selänteet. Ne ovat 1-5 metriä korkeita, satojen metrien mittaisia ja täsmälleen jään liikesuuntaa osoittavia moreenivalleja, jotka näkyvät korkeusmallikartoilla maaston juovaisuutena.

Alueella on merkitty luontopolku, jonka varrella voi drumliinien, silokallioiden ja siirtolohkareiden lisäksi ihmetellä soistunutta, kaarenmuotoista Harakkalampea. Lampi syntyi, kun luoteesta virtaava jäätikkö kohtasi kalliokohouman. Jään virtaus muuttui kallionmuotoja myötäileväksi, ja se kulutti maata erityisesti kallion edestä virtaussuunnan mukaisesti sirpinmuotoiseksi altaaksi.

Matinmäen drumliinikilpi sijaitsee Anttolassa Hovintien varrella. Alueella kiertävälle luontopolulle pääsee Anttolanhovin paikoitusalueelta. Matinmäki on Hovintien pohjoispuolella.

Kuva: Harakkalampi, Tapani Tervo

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.577905631, 27.599836889

GPS-koordinaatit

x= 531851,296 y= 6827306,502