Näe ja koe Kulttuurikohteet Murheistenrannan kivikautinen asuinpaikka

Koe Murheistenrannan kivikautinen asuinpaikka

Murheistenrannan asuinpaikalla on asuttu noin 6000 vuotta sitten. Asutus ajoittuu tyypillisen kampakeramiikan aikaan (4000-3500 eKr). Kohteesta on löydetty kampakeramiikkaa, kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta. Koekaivauksissa on löydetty myös kuopin koristettua keramiikkaa ja jopa yksi pala nuorakoristeista keramiikkaa. Alueella on asumuspainanne, mutta sitä on vaikea erottaa maastosta. Ylempänä rinteessä on Salpalinjan kaivantoja.

Lisätietoa kivikautisesta asuinpaikasta löydät Lappeenrannan museoiden Etelä-Karjalan esihistoriaa ja muinaisjäännöksiä -nettipalvelusta ja  Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunasta

Murheistenranta sijaitsee Ensimmäisen Salpausselän proksimaaliosassa eli reunamuodostuman muinaisen jäätikön puoleisessa rinteessä, joka on syntynyt noin 12 100 vuotta sitten. Ensimmäisen Salpausselän kerrostumat koostuvat jäätikköjokien lajittelemasta hiekasta ja sorasta sekä jäätikön puskemasta moreenista. Murheistenrannan hiekka- ja sorakerrostumat ovat muinaisen Itämeren ja Saimaan aaltojen huuhtomia ja muokkaamia.

Kuva: Kaisa-Maria Remes / Saimaa Geopark

 

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.081398848, 28.308001658

GPS-koordinaatit

x= 570560 y= 6772559