Näe ja koe GEOKOHTEET Muukonsaaren kalliorannat

Koe Muukonsaaren luontopolku ja kalliorannat

Saimaan etelärantaa reunustaa Ensimmäinen Salpausselkä, joka syntyi muinaisen mannerjäätikön reunaan noin 12 000 vuotta sitten. Tuolloin Muukonsaari oli jäätikön edustalla velloneen Baltian jääjärven pinnan alla. Jääjärven pohjalle, Muukonsaaren 1,9 miljardia vuotta vanhojen kallioselänteiden painanteisiin muodostui hienoainespitoisia maita, jotka paljastuivat veden alta Baltian jääjärven pinnan äkillisesti laskiessa noin 11 600 vuotta sitten. Aallot eivät ehtineet huuhtoa maa-aineksia ja sen johdosta Muukonsaaressa on säilynyt ravinteikas kasvualusta vaateliaalle lehtokasvillisuudelle.

Muukonsaaren lehtoalueella kulkee luontopolku, jonka varrella tutustutaan mm. lehmuksiin ja pähkinäpensaisiin sekä rantakallioiden geologiaan. Muukonsaari on Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön retkikohde.

Lue myös Rural Explorer -hankkeessa tehty tarina Kyniä taivaalta (pdf), joka sijoittuu Muukonsaaren läheisyyteen ja ajallisesti keväälle 1918. (Tarina: Pekka Vartiainen)

Kuva: Kaisa-Maria Remes

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.160297110, 28.487078968

GPS-koordinaatit

x=580019,484 y=6781551,894