Näe ja koe GEOKOHTEET Myllylammen muinaisuoma

Koe esihistoriallinen lasku-uoma

Saimaan laajeneminen alkoi Vuoksen vesistöalueen viimeisten järvien kuroutuessa noin 9 500 vuotta sitten. Koska vedet virtasivat pohjoiseen ja maa kallistui samalla kaakkoa kohti, vesi alkoi nousta kuivalle maalle altaiden eteläosassa. Tämä johti viisi vuosituhatta jatkuneeseen tulvaan, jonka kuluessa alue laajeni Suursaimaaksi. Vedenpinnan nousun seurauksena Myllylammen-Kärenlammen kohdalle puhkesi lasku-uoma 6 300 vuotta sitten, ja vesi virtasi sen kautta aina Vuoksen puhkeamiseen saakka (5 700 vuotta sitten). Nykyisin uoma on pienien lampien, kapeiden kannasten ja soistuneiden painanteiden muodostama ketju. Alueella on myös II maailmansodan aikaisia kaivantoja sekä kivisiä panssariesteitä.

Kuva: Kaisa-Maria Remes

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.037578758, 28.032528890

GPS-koordinaatit

x=555777,600 y=6767412,802

Osoite

Vanha Mikkelintie 250 264, 53830 Lappeenranta