Näe ja koe GEOKOHTEET Rakokivet, siirtolohkareita

Koe rakokivien luolasto

Rakokivien lohkareiden kivilajit edustavat lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet paikalleen jäätikön kuljettamana vain lyhyen matkaa. Lohkareet ovat hajonneet jäätikön kuljetuksen aikana ja sen jälkeen. Rakokivien ympäristössä ylin ranta (noin 100 m mpy) eli vyöhyke, joka pilkisti vedestä mannerjäätikön sulettua alueelta, on syntynyt Saimaan jääjärvivaiheen lopussa. Rakokivet olivat silloin rantavyöhykkeessä ja niiden alaosat ovat aaltojen huuhtomia.

Valtakunnallisesti arvokkaiksi todetut Rakokivien lohkareet sijaitsevat Lietvedentien (Kantatie 62) pohjoispuolella geokohde Haukkovuoren länsipuolella. Anttolasta on matkaa Rakokiville noin 21 km ja Puumalasta noin 29 km. Rakokivien vieressä on parkkipaikka ja Saimaa Geoparkin opaste. Rakokivet ovat soran peitossa olevalla kalliorinteellä ja lohkareiden läheisyydessä on pieni harju, josta on otettu maa-ainesta.

Kuva: Kaisa-Maria Remes

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.527459559, 27.864992424

GPS-koordinaatit

x=546005,134 y=6821845,769