Näe ja koe GEOKOHTEET Ruuhonsaarien harjusaaret

Ruuhonsaarien harjusaaret, harjusaarien aatelia

Ruuhonsaariin kuuluvat Taka-Ruuho ja Ruuhonpurnu käsittävät luode-kaakko -suuntaisen ydinharjuselänteen sekä sen kaakkoispäähän kerrostuneen suisto- eli deltamuodostuman. Deltan kerrostumista säätelivät lännessä oleva Ruuhonpurnun kalliomäki sekä idässä ollut Taka-Ruuhon lahden täyttänyt jäämassa, jonka muoto kuvastuu nykyään laguunimaisen vesialueen jyrkkärinteisessä syvänteessä. Ruuhonsaarten selkeimmin kehittynyt muinaisranta liittyy Suursaimaan korkeimpaan vaiheeseen. Pitkän ajanjakson aikana syntynyt selkeä muinaisranta (korkeustasolla 83,3-83,8 m mpy) jäi kuiville Vuoksen puhjetessa 5 700 vuotta sitten; tähän liittyvä rantatasanne on Honka-Ruuhon saarella poikkeuksellisen laaja.

Retkisatamassa on laituri, kaksi grillikatosta ja sauna sekä Saimaa Geoparkin opaste.

Ruuhonsaaret on yksi Muinaismerestä Saimaaksi -reitin kohteista.

Kuva: Arto Hämäläinen

 

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.350431254, 28.111179501

GPS-koordinaatit

x=559433,847 y=6802326,778