Näe ja koe GEOKOHTEET Sarkaslammen kalliomaasto

Jylhät kalliomaastot ja korkeat jyrkänteet

Sarkaslammen kalliojyrkänteissä on nähtävissä hirveä ja venettä esittävät kalliomaalaukset, joiden lisäksi Ristilammen itärannan kallioseinän alaosan karkearakeisessa graniittipegmatiittijuonessa on esihistoriallinen kvartsilouhos. Kvartsilouhoksen yläpuolella näkyy myös mannerjäätikön sulamisvesien hioma, hiidenkirnuille ominainen kaareva pinta.

Ristilammen ja Sarkaslammen rantoja pitkin, haastavassa maastossa kulkee merkitty polku, joka vie esihistorialliselle louhokselle ja kalliomaalauksille.

Kuvat: Tapani Tervo, Veikka Liljeström