Näe ja koe GEOKOHTEET Taipalsaaren kuntakeskusta reunamuodostuman vieressä

Koe ainutlaatuinen kuntakeskusta

Saimaanharjun Suurilampi on suppa, jonka vedenpinnan taso (77,7 m mpy) on ympäröivää Saimaata kaksi metriä korkeammalla. Se tarkoittaa, että suistokerrostumassa on myös huonosti vettä läpäiseviä maalajeja kuten savea. Suppia muodostui jäätikköjokien kerrostamiin harjuihin ja suistoihin jäälohkareiden hautautuessa niiden hiekka- ja sorakerrostumiin. Kun jäälohkareet sulivat vähitellen pois, jäljelle jäi erikokoisia ja -muotoisia kuoppia. Supat voivat olla metsää kasvavia kuivan maan suppia tai jos ne ovat yhteydessä pinta- tai pohjaveteen, suppalampia tai soistuvia suppia.

Kunnantalo ja kirkko sekä Saimaa Geoparkin opaste löytyvät kuntakeskuksen puolelta. Taipalsaaren kirkko ja sen vieressä sijaitseva Röytyn kotiseututalo ovat Saimaa Geoparkin kulttuurikohteita.

Kuva: Taipalsaaren kunta

 

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

 61.159942653, 28.061010975

GPS-koordinaatit

x=557095,155 y=6781065,800