Näe ja koe GEOKOHTEET Tollonvuoren jyrkkä kallioalue

Koe Tollonvuoren laaja ympäristö

Tollonvuoren etelälounaaseen avautuva ja porrasmaisesti kohoava kallioseinämä on noin 400 m pitkä ja 40-50 m korkea. Seinämässä näkyy vino-, vaaka- ja pystyrakoilua, ja kallion laella on laajoja silokallioalueita. Lisäksi alueella on useita luolamaisia tiloja, jotka ovat syntyneet kallioseinää vasten nojaavien kivilaattojen alle. Kallion edustalla oleva louhikko on vaikeakulkuista maastoa.

Kuva: Tapani Tervo

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61,423223121, 27,764308942

GPS-koordinaatit

x=540786,497 y=6810168,252