Näe ja koe GEOKOHTEET Vilkaharjun harjumaasto

Vilkaharjun harjumaaasto, kauniita luontoelämyksiä

Vilkaharju on jäätikköjoen tunneliuomaan kerrostunut pitkittäisharju, jonka jyrkkäpiirteisiltä eteläosilta avautuvat kauniit järvimaisemat, kun taas harjun pohjoisosia ympäröivät suppakuoppien täplittämät moreenikentät. Alue paljastui mannerjäätikön alta noin 11 400 vuotta sitten. Jään reunassa lainehti silloin patoutunut Saimaan jääjärvi, joka purkautui Yoldiameren eli muinaisen Itämeren tasoon. Suursaimaa-vaiheen rannat ovat Vilkaharjun alueella noin 85 m mpy.

Vilkaharjun alueella kulkee keltaisin täplin merkitty kaksiosainen luontopolku, jonka varrella nähdään kivikautinen asuinpaikka, kalliopaljastumia, siirtolohkareita sekä toisen maailmansodan aikaisia, Salpalinjaan kuuluvia panssariesteitä. Luontopolulle pääsee myös Sulkavan kirkonkylältä. Yhdyspolku lähtee Kuumienkivientien varresta, läheltä kerrostaloa. Se on merkitty punaisin ja keltaisin täplin.

Kuva: Jari Nenonen

 

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.787164622, 28.425178749

GPS-koordinaatit

x=575162,919 y=6851294,252