Näe ja koe GEOKOHTEET Vuoksenniskan reunadelta ja Saimaan Luusua

Kulje Vuoksenniskan georikkaassa polkuverkostossa

Vuoksenniskan polkuverkosto johdattaa liikkujan läpi delta- eli suistotasanteen, jonka eteläosia täplittävät muutamat suppakuopat. Polun varrella havainnollistuvat hyvin myös reunamoreenivallien tyypilliset piirteet: jäätikön puolella, eli tässä tapauksessa luoteessa, moreenivallien rinteet ovat loivia ja pitkiä, kun taas kaakkoisrinteet ovat jyrkkiä ja usein myös lohkareisia. Vuoksenniskan koulualueen parkkipaikoilla ja geologisen metsäpolun varrella on Saimaa Geoparkin opasteita, joissa kerrotaan alueen geologiasta mm. suistoista, reunamoreeniselänteistä, kivilajeista ja suppakuopista.

Saimaa Geoparkin opaste sijaitsee Vuoksenniskantien varrella, koulun alapuolella. Vuoksenniskan suistolla ja reunamoreeneilla kulkee geologinen metsäpolku, jonka varrella on QR-koodeja ja geologisia opasteita.

Vuoksenniskan geologisen metsäpolun reittikuvauksen ja ohjeita saapumiseen löydät Outdoor Active retkeilysivuston sisällöistä: Imatran georeitti Vuoksenniskan reittitiedot

Kuva: Arto Hämäläinen

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.224138528, 28.790103449

GPS-koordinaatit

x= 596127,896 y= 6789069,720

Osoite

Vuoksenniskantie 96, 55800 Imatra